U bent hier

VGSL Franciscus Gomarus (christelijk)

De afkorting VGSL staat voor Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden, een christelijke studentenvereniging in een gereformeerde traditie. Wat heeft de vereniging haar leden te bieden?

Al jarenlang heeft Gomarus de donderdagavond als verenigingsavond. Over het algemeen houden de leden deze avond dan ook structureel vrij om te genieten van wat de vereniging aan activiteiten, diepgang, studentikositeit, vrienden en gezelligheid te bieden heeft. Gomarus is de laatste jaren snel gegroeid en heeft nu een ledental van ongeveer 80 personen.

Bijbelkringen

Gomarus is een christelijke vereniging. Dat betekent dat de leden elkaar willen opbouwen in het geloof in God. Dit gebeurt door middel van de kleine bijbelkringen (KBK) die eens in de twee weken in een groepje van ongeveer zes personen samenkomen. Voorafgaand aan de bijbelstudie wordt er samen gedineerd. De bedoeling van deze bijbelkringen is dat men van elkaar kan leren, samen de bijbel bestudeert en op deze manier elkaar wil opbouwen in het geloof. Ook worden er grote bijbelkringen (GBK) georganiseerd. Op de grote bijbelkringen komt er iemand spreken over iets wat de leden als christenstudenten bezighoudt. Over het algemeen wordt deze GBK gehouden om er in de KBK’s dieper over door te praten. Ook worden er 2 verdiepingsavonden gehouden waarbij er gekeken wordt naar een bijbels onderwerp om daarmee vervolgens praktisch aan de slag te gaan. Deze avonden worden gekenmerkt door het samen zingen, bidden, lezen en te spreken over hoe God wil dat zijn kinderen leven. Verder komt het christelijke vereniging-zijn naar voren in de persoonlijke gesprekken met elkaar, in de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan en ook in het feit dat we ons afhankelijk weten van God, geleid door onze zinspreuk: Est Domini lex, lux pedi nostro (het woord van onze God is een licht voor onze voeten).

Academische vorming

Gomarus is niet alleen een christelijke vereniging, maar ook een studentenvereniging. Door middel van lezingen, discussie-avonden, voorstudieavonden, nabesprekingavonden en OC&W(Onderwijs, Cultuur & Wetenschap)-avonden krijgen de leden de kans hun kennis uit te breiden en zich een gefundeerde mening te vormen. Op algemene ledenvergaderingen kan men leren debatteren en in commissies leert men organiseren. Verder komt het feit dat Gomarus een studentenvereniging is natuurlijk naar voren in het feit dat we studentikoos zijn en veel gezellige dingen doen. Zo wordt er iedere donderdagavond na de activiteit nog doorgeborreld tot het moment dat aan de horizon de ‘uchtend’ gloort. Verder gaan we twee keer per jaar op weekend; vieren we in oktober de Dies Natalis in de vorm van een bijzondere Algemene ledenvergadering, een stijlvol diner en een afterparty; houden we een kerstdiner; houden filmavondjes op kasten; barbecues op het strand; zeilen en kunt u zelf de uitdaging aangaan iets van uzelf te laten zien op de CUL-avond (culturele avond) aan het eind van het jaar door het doen van cabaret, het uitvoeren van een muziekstuk of door het voordragen van een gedicht.

Ook in de zeer uiteenlopende commissies is er de mogelijkheid uw kwaliteiten te ontdekken, te ontplooien en zo bij te dragen aan een prachtige studententijd. Zet u bijvoorbeeld in om een schitterende dies neer te zetten of sleep bakken met geld binnen in de acquisitiecommissie; ontwikkel uw schrijftalent in de redactie van ons verenigingsblad de ‘Lux Lugdunensis’; bezorg uzelf en anderen een leuke avond door in commissie intern verschillende activiteiten te organiseren; of bereid in commissie inhoudelijk de lezingen en bijbelkringen voor.

Contacten met andere broederverenigingen

Buiten Gomarus kan men verscheidene activiteiten doen en daarbij leuke contacten opdoen. Gomarus heeft binnen Leiden contact met de broederverenigingen (c.s.f.r. Panoplia, ESV Ichthus, Navigator Studenten Leiden) en organiseert samen met hen de opening van het academisch jaar, een broederlezing, Happietaria. Tevens wordt er met de broeders samengewerkt in Contrast waarbij er culturele avonden worden georganiseerd voor buitenlandse studenten.

Met en voor de zusterverenigingen (VGS-en uit andere plaatsen) worden er feesten, congressen en weekenden georganiseerd. Daarnaast heeft Gomarus zich aangesloten bij IFES, een internationale vereniging voor christelijke studenten. Als lid van Gomarus kan men conferenties van IFES bezoeken, zoals de KIK (instructie voor kringleiders) of de TOKO (toerustingsconferentie), in binnen- of in buitenland.

Deze combinatie in een vereniging zorgt voor een zeer aan te bevelen aanvulling op de studie van christelijke studenten om zo toegerust en gevormd te worden tot christenacademici. 

Contact Vereniging van Gereformeerde studenten te Leiden Franciscus Gomarus

Postbus 439
2300 AK LEIDEN

abactis@vgsl.nl
www.vgsl.nl

Lees ook

Abonneren op